این اسکای نت استریم ریدرش برای 6920 تنظیم شده است .دوستانی که کارت غیر این دارند استریم ریدر کارتشون رو جایگزین کنند